Semcon

Semcon renoverar vattenkraftverk för Fortum

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 10:30 CET

Uppdragen innefattar nykonstruktion, provning och driftsättning av de komplexa kontrollsystemen i kraftstationerna. Förutom nykonstruktion av hela anläggningarna levereras bland annat ny utrustning som generatorställverk, lågspänningsställverk, batterisystem, magnetiseringar, fjärrkontrollutrustning m.m.

– Syftet med renoveringarna av Landafors och Viksjöfors vattenkraftverk är att trygga fortsatt säker och effektiv drift, säger Torgny Backlund, Area Manager på Fortum.

– Vattenkraften är viktig för oss på flera sätt, fortsätter Torgny. Den är förnybar och ger inte något utsläpp i luften, vattnet eller i marken. Dessutom är vattenkraften det enda klimatneutrala energislag som vi kan använda för att snabbt reglera balansen i elnäten – något som blir allt viktigare med den ökande mängden vindkraft.

Projekten kommer att sysselsätta flera elkraft och automationsingenjörer. – Arbetet med bägge projekten startar omedelbart och levereras sommaren 2012. På båda vattenkraftstationerna skall vi uppgradera hela elsystemet och kontrollutrustningen. Bl.a. ingår nya stationsdatorer, aggregatdatorer, turbinregulatorer, magnetiseringar och fjärrkontroll till driftcentralerna, förklarar Göran Urby, chef för Hydro Power Services vid Semcons kontor i Karlstad.

För mer information Anders Atterling, IR & PR manager, Semcon 070 4472819
Göran Urby, Head of Hydro Power Services, Semcon, 073 684 03 02
Om Fortums projekt: Markus Johnsson, Project Manager, Fortum 070 595 82 30
Om Fortum: Torgny Backlund, Area Manager, Fortum 070 653 82


Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.