JCE Group AB

Semconchefer har accepterat JCEs Erbjudande

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:21 CET

JCE Group AB ("JCE") lämnade den 2 oktober 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Semcon AB ("Semcon") att överlåta samtliga aktier till JCE ("Erbjudandet"). Tidigare idag offentliggjorde JCE att aktieägare motsvarande cirka 22,1 procent av kapital och röster accepterat Erbjudandet och att JCE fullföljer Erbjudandet och förlänger acceptperioden till och med den 12 december 2006.

JCE har fått bekräftat att ett flertal ledande befattningshavare och anställda i Semcon med ett totalt innehav av cirka 260 000 aktier, motsvarande cirka 1,5 procent av kapital och röster, har accepterat Erbjudandet.

”Detta kan jag inte tyda på annat sätt än att företagsledningen har en annan syn på vårt bud än Semcons styrelse. Semcons styrelse och dess ordförande har ju vid upprepade tillfällen framfört att flera intressenter är villiga att bjuda över vårt bud samt rekommenderat aktieägarna att ej acceptera vårt bud om 65 kronor kontant per aktie. Trots att i vart fall en intressent genomfört en due diligence av bolaget har något annat bud inte kunnat presenteras av Semcons styrelse.

Att vi nu fått bolagets ledning med oss på vår resa mot att bli klart största ägare i Semcon stärker oss i vår övertygelse att vi har lämnat ett attraktivt bud till Semcons aktieägare” – säger J Christer Ericsson, styrelseordförande och VD i JCE.


Göteborg, 23 november 2006
JCE Group AB
Styrelsen


För ytterligare information, kontakta:

Verkställande direktör, Consafe IT AB: Per Edlund
Tel: +46 (0) 8 792 95 00
Mobil: +46 (0) 708 28 93 56

Styrelseordförande och verkställande direktör, JCE Group AB: J Christer Ericsson
Tel: +46 (0) 31 759 55 00
Mobil: +46 (0) 708 19 91 30