Semcon

Semcons årsredovisning för 2011

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 15:30 CET

Kjell Nilsson, VD skriver bland annat att ”Semcon har haft ett bra år med god tillväxt och högre beläggningsgrad. Vi har vuxit på samtliga marknader och försäljningen i lokala valutor ökade med 20 procent. Fokuseringen på förbättrad lönsamhet har gett resultat och vi redovisar ett kraftigt förbättrat resultat och en stärkt balansräkning. Soliditeten har ökat samtidigt som nettolåneskulden har minskat. Jag är stolt över det nya Semcon som vi utvecklat under de senaste åren och tackar alla medarbetare för ett mycket gott arbete. Vi ska fortsätta att arbeta enligt vår strategi och utveckla framtidens produkter och lösningar tillsammans med våra kunder.”

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Semcon huvudkontor inom några veckor. Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras på semcon.com/financial i mitten av april. 

För mer information, kontakta:
Kjell Nilsson, vd Semcon AB, 031-721 03 11
Björn Strömberg, Finanschef, Semcon AB, 031-721 03 11, bjorn.stromberg@semcon.se
Anders Atterling, IRansvarig, Semcon AB, 0704-472 819, anders.atterling@semcon.se

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012 kl. 15:00

Semcon är en global partner inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina, Spanien och Ryssland.