Eskadern Företagsutveckling AB

Framtidens CFO är affärsman – också! Är du rustad?

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 13:23 CET

Några kommentarer från tidigare deltagare:

“De har rätt bild av en modern ekonomifunktion och ser den som en integrerad del i företagets strategi. De har också en framåtriktad syn på funktionen.”

“Det mest intressanta var resonemanget kring hur man kan få fram fungerande prognoser, samt diskussionen om controllerns framtida roll.”

“I framtiden tycker jag Eskadern ska fortsätta på samma spår, early warnings, hur man kan förenkla simulering, hur man kan förenkla processerna för budget och prognos.”

Ekonomrollen är ett område som diskuterats mycket under senare tid. Vi presenterar aktuella undersökningar om vad som förväntas framöver och kommer att föra en dialog om hur rollen kan stärkas inför framtida utmaningar.

Vi diskuterar även ledningens krav på CFO-rollen. De förväntar sig bl.a. att få insiktsfulla råd i strategiska frågor. Rollen som visionär kommer att ställa krav på en förändrad kultur och kunskap om prediktiv analys. Ett uppmärksammat problem är bristande förmåga att ta fram träffsäkra
prognoser, vilket ses som ett viktigt utvecklingsområde. För att kunna möta förväntningarna krävs att det frigörs tid till eftertanke. Modeller, analysmetoder och ändamålsenligt analysstöd blir här viktiga parametrar. Vi kommer att visa på ett antal intressanta exempel.