Landstinget i Jönköpings län

Seminarier om hur vården för de äldre kan bli ännu bättre

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2006 12:16 CET

Välkommen till stimulerande seminarier om hur vi i länet ska kunna ge ännu bättre service och vård för de äldre och de multisjuka.

De äldre och multisjuka utgör den största patientgruppen inom Landstinget och kommunerna. Många förbättringsarbeten pågår, men ofta hör vi att våra ansträngningar och vår förmåga kommer till korta när det gäller att ge adekvat vård och service.

Seminarier i Värnamo och Jönköping
Tisdag 14 november och onsdag 15 november 2006 bjuder medicinska programgruppen i geriatrik, Qulturum och Futurum in till seminarier i Värnamo och Jönköping om vården av äldre och multisjuka.
Målet är dagarna ska bli startskott för utvecklingsarbete och ytterligare forskning om hur vi kan tillämpa den kunskap som redan finns. Dagarna ska också stimulera och skapa förutsättningar för att vi som arbetar med den äldre patienten, ska kunna ta till oss nya arbetssätt och angreppssätt.

Tid och plats:
• Tisdag 14 november 2006, kl 08.30 – 16.30 i aulan på Värnamo sjukhus (lunchpaus 12.30 – 13.30).

• Onsdag 15 november 2006, kl 08.30 – 16.30 på Qulturum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (lunchpaus 12.30 – 13.30).

Välkomna!
Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av dagen.
Föreläsaren Gunnar Akner är lättast att fånga klockan 11.45 eller klockan 15.

Program:
Gunnar Akner, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet, inleder dagarna med att presentera SBU-rapporten om Evidensbaserad äldrevård. Han talar även om multisjuklighet hos äldre.
Vi får också höra exempel från medarbetare från länet som arbetat med utvecklingsarbete och forskning kring den äldre patienten.

Målgrupp:
Dagen vänder sig till landstings- och kommunanställda som arbetar med äldre och multisjuka och är intresserade av framsteg kring våra äldre; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer, dietister, logopeder.

Mer information:
Inger Ahlström, 0380-55 30 33, 070-23 10 626


Bifogas: Program och inbjudan

Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstinget

Vänliga hälsningar
Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46, 0705-63 40 46
www.lj.se