Exportrådet

Seminarium 29 september i Amsterdam: Mentala och fysiska barriärer för funktionshindrade

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 15:26 CEST

Exportrådet anordnar ett flertal arrangemang utomlands under det europeiska handikappåret. Syftet är att visa upp svenskt kunnande och framgångsrika svenska produkter. Nu har turen kommit till Nederländerna. På måndag 29 september genomförs ett seminarium i Amsterdam, arrangerat av Sveriges ambassad och Exportrådet i Haag, med svenska och holländska deltagare. Mentala och fysiska hinder samt effektiva handelsstrategier kommer att diskuteras.

Seminariet görs som ett led i det Europeiska handikappåret 2003 och fokuserar främst på tre av de åtta mål som satts för handikappåret. 1) förbättra kommunikationen om funktionshinder och främja en positiv bild av funktionshindrade, 2) främja utbytet av effektiva strategier och 3) öka samarbetet på alla nivåer. De nationella teman man valt i Sverige och Nederländerna under EU-året, dvs. mänskliga rättigheter, bemötande, fördomar, tillgänglighet och lika möjligheter, kommer att beröras i olika former. Deltar från Sverige gör representanter för Hjälpmedelsinstitutet, HSO, Sveriges Rese- och Turistråd samt företaget Permobil.

- Även om Sverige har en modern handikappolitik finns det fortfarande fördomar om hur det är att leva med ett funktionshinder. Media har en viktig roll och ett ansvar i detta sammanhang. På seminariet på måndag kommer vi att ge exempel på hur vi i Sverige utbildar journalister inom området, säger Nina Peters, handelssekreterare på Exportrådet i Haag.

Fysiska barriärer och det som görs för att undanröja dem kommer att illustreras genom två svenska presentationer inom området "turism för alla". En presentation av tillgänglighet och turistaktiviteter som erbjuds funktionshindrade i Sverige kommer att göras och framgångsrika svenska produkter och lösningar kommer att demonstreras. - Ett tiotal konkurrenskraftiga svenska produkter inom turism och tillgänglighet kommer att visas. Två företag, ett svenskt och ett holländskt, kommer även att ge sin syn på effektiv strategi på respektive marknad, avslutar Nina Peters.

För ytterligare information om seminariet, se program och inbjudningsbrev på www.swedishtrade.se/pressinformation

För ytterligare information kontakta:
Nina Peters, handelssekreterare Exportrådet i Haag, tel: +31 70 302 20 51 Ewa Larsson, projektledare Exportrådet i Bryssel, tel: +32 2 501 53 62, mobil +32 496 59 19 03 Helena Olsson, informatör Exportrådet, tel: 08-783 86 93, mobil 0708 81 86 93

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har ca 400 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 460 miljoner kronor. Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/pressinformation.