Arbetarrörelsens Tankesmedja

Seminarium 7 december: Arbetarrörelsens Forskarnätverk fördjupar diskussion om S-krisen

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 11:53 CET

Arbetarrörelsens Forskarnätverk, i samarbete med Arbetarrörelsens Tankesmedja, S-studenter och Socialdemokraternas kriskommission, bjuder in till seminariet ”Nya värderingar, nytt samhälle? – Om socialdemokratin, samhällsutvecklingen och medborgarnas värderingar i ljuset av valförlusten 2010.” Det äger rum 7 december i Riksdagshuset, Stockholm. Sista anmälningsdag 30 november. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Valet 2010 innebar ett historiskt valnederlag för Socialdemokraterna. Inte sedan rösträttens införande har en så låg andel av väljarkåren röstat socialdemokratiskt. Utvecklingen är dock inte unikt svensk. I hela Europa går de socialdemokratiska partierna och den politiska vänstern tillbaka, trots ekonomisk kris och en ökande ojämlikhet mellan medborgarna.

Hur bör vi då förstå denna utveckling i förhållande till vår tids samhälls- och värderingsförändringar? Beror de socialdemokratiska partiernas tillbakagång på att medborgarna övergett tanken om en generell välfärdsstat finansierad genom höga skatter? Eller beror det på andra faktorer, såsom mediernas roll, nya mönster i hur olika samhällsklasser röstar, främlingsfientliga partiers framgångar, eller på att arbetarrörelsen själv har förändrats?

För att belysa dessa frågor bjuder Arbetarrörelsens forskarnätverk in till en heldagskonferens, under vilken en rad forskare kommer att tala om hur dagens samhällsutveckling påverkar förutsättningarna för en jämlikhetsskapande och solidaritetsgrundad politik. Medverkar gör Stefan Svallfors, Maria Oskarson, Orlando Mella, Jens Rydgren, Kent Asp, Jesper Strömbäck, Jenny Madestam, Lena Sommestad, Torsten Svensson, Robert Östling, Johan Martinsson och Klas Gustavsson.

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika och lunch. Sista anmälningsdag är 30 november och du anmäler dig till info@forskarnatverket.se.

Antalet platser är begränsat.

Till konferensen kommer vi även att sammanställa ett antal forskares analyser av hur eventuella förändringar i medborgarnas värderingar, samhällets struktur och politikens funktionssätt kan anses påverka utrymmet för arbetarrörelsens och socialdemokratins möjligheter att i dag bedriva en jämlikhetssyftande reformistisk politik. Dessa analyser kommer att delas ut under konferensen och göras tillgängliga på vår hemsida, men även användas av Socialdemokratiska partiets kriskommission och Socialdemokratiska studentförbundet i deras utvärderingar och formulerande av framtidsvisioner. Om du är intresserad av att bidra med en sådan analys, kontakta Kajsa Borgnäs (e-post kajsa.borgnas@ts.lo.se för mer information.

www.forskarnatverket.se finner du mer information om konferensen och vårt nätverk.

Programmet bifogas som pdf-fil. Finns även på
http://forskarnatverket.files.wordpress.com/201


Arbetarrörelsens Tankesmedja
Barnhusgatan 16, 3 tr
111 23 Stockholm
08-796 25 00
info@ts.lo.se
http://www.arbetarrorelsenstankesmedja.se