FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Seminarium Almedalsveckan: Godtycke vrider klockan bakåt - otidsenlig avdragsrätt för gåvor

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 16:15 CEST

Under årets Almedalsvecka anordnar FRII ett seminarium om avdragsrätt för gåvor. I samband med detta släpps en rapport som visar hur skattereduktion för gåvor fungerar i praktiken – eller inte fungerar. Framförallt presenteras förslag på de steg som bör tas för att få ett fungerande system. I rapporten presenteras en färsk Sifoundersökning om svenskarnas inställning till avdragsrätt för gåvor.

Tid & datum: tisdag 2 juli kl 08.30 – 9.30 (frukost serveras från kl 08.00)

Plats: Wisby Strand Congress, lokal: Vall

Sedan 2012 kan den som vill skänka pengar till goda ändamål göra skatteavdrag. Men det gäller långt ifrån alla. Det var en efterlängtad reform som genomfördes, men det nya systemet har brister. Reglerna uppfattas som krångliga och godtyckliga både för givare och mottagande organisationer. Idag är det bara ett begränsat antal ideella verksamheter som omfattas av avdragsrätten och många givare kommer inte ens i närheten av de beloppsnivåer som systemet kräver. Akut hjälpverksamhet är okej, men inte förebyggande arbete. Plan Sveriges arbete är godkänt, men inte Greenpeace och WWFs. Det är ett system som riskerar att inverka negativt både på verksamhetsinriktning och givarbeteenden. Implicit har staten pekat ut vissa ändamål som viktigare än andra. 

Vilka konsekvenser får systemet för den ideella sektorn? Vilka effekter ser vi redan nu av de nya reglerna? Men framförallt, hur kan ett fungerande system för avdragsrätt för gåvor se ut? Vad krävs för att reformen ska nå sin fulla potential?

Medverkande:

Kattis Ahlström – moderator, generalsekreterare BRIS

Henrik von Sydow, (m) ordförande skatteutskottet

Mats Pertoft, (mp) ledamot skatteutskottet

Hélène Benno, generalsekreterare MinStoraDag

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Maria Ros-Jernberg, generalsekreterare FRII

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF


För mer information vänligen kontakta:

Maria Ros-Jernberg, generalsekreterare FRII

maria@frii.se

0736-612 293


FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål. Det gör vi genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd till våra medlemmar.