AFA Försäkring

Seminarium: Arbetsrelaterade besvär i underarm och hand - betydelsen av kön, fysiska och psykosociala faktorer.

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:30 CEST

Välkommen till ett seminarium med Catarina Nordander, Lunds universitet, om hur man kan förbättra arbetsmiljön inom industrin och minska arbetsskador, särskilt för kvinnor.

Catarina Nordander och hennes forskargrupper i Lund har tillgång till en enorm mängd data för att bedöma riskfaktorer för att drabbas av värk i nacke/arm. Under 20 års tid har olika typer av riskfaktorer kartlagts i 43 olika yrken inom tillverknings- och livsmedelsindustri, kontor och städning. Forskarna har med stöd av AFA Försäkring sammanställt data och jämfört hur risken av att få skador av arbetet påverkas av kön, hälsa och psykosociala faktorer. Syftet med projektet är att bättre kunna bedöma risken i olika typer av arbeten, effekterna av interventioner och orsakssamband vid arbetsskador.

Särskild fokus ligger på frågeställningen om varför kvinnor verkar ”tåla” industriellt arbete sämre än män? Forskarna har nu resultat som visar att kvinnor har högre risk att råka ut för skador. Men de kan också peka på hur skadorna kan minskas.

Catarina Nordanders forskningsprojekt ingår i AFA Försäkrings FoU-program ”Kvinnors arbetsmiljö inom industrin”. Mer information: http://www.kvinnorinomindustrin.se/.
FoU-programmet avslutas under våren 2011.

Tid: Torsdagen den 28 oktober kl. 09.00-11.00
Vi kommer servera kaffe o smörgås från kl. 08.30
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Anmälan
till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se , senast 27 oktober

Mer information:
Catarina Nordander, Dr Med Vet, överläkare, sektionschef, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Skånes Universitetssjukhus. 046-173168, Catarina.Nordander@med.lu.se
Rolf Eriksson, pressansvarig AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har ca 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se