Den Goda Jorden ideell förening

Seminarium - Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 08:21 CEST

För fjärde året i rad anordnas i Halland ett seminarium där åkermarkens betydelse står i fokus. Allt fler röster höjs för att på något sätt ge åkermarken en ökad status och ett utökat skydd. Seminariet arrangeras av Den Goda Jorden, Länsstyrelsen i Halland och Laholms kommun i samarbete med LRF Halland och MiljöForum Halland.

Under seminariet kommer Anders Larsson från SLU Alnarp att tala under rubriken ”Hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering”. Strukturbild Skåne kommer att presentera hur de hanterar frågan om åkermarken regionalt i Skåne. Avslutningsvis landar vi i Halland och presenterar processer som är på gång i länet.

Målgrupp: Förtroendevalda och berörda tjänstemän i halländska kommuner, Länsstyrelsen, Region Halland, berörda inom näringsliv, föreningar och organisationer.

Tid: 5 oktober 2012 klockan 09.00-12.30 och därefter gemensam lunch.
Plats: Lögnäs Gård, http://www.lognasgard.se, Laholm.
Kostnad: 295 kr exkl moms / 369 kr inkl moms.
Anmälan: görs på Region Hallands hemsida www.regionhalland.se/kursochkonferens
senast den 21 september 2012. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.

Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Helena Nilsson,
tfn 035-17 98 32, e-post helena.nilsson@regionhalland.se

Frågor om innehållet besvaras av Bengt Svensson, Den Goda Jorden, tfn 0346-40513,
e-post info@dengodajorden.se

Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa urbaniseringen på åkermark.