U&We

Seminarium Bygga bortom lagom! 27 maj kl 8.30-10.30

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 15:42 CEST

Hus ska stå under lång tid. Klimateffekten kan därför vara ansenlig. Många initiativ tas för att göra byggande hållbart och energieffektivt. Låg energiförbrukning och gröna byggnader börjar alltmer vara ett konkurrensmedel för byggföretag och kommersiella husägare. Frågan om ekosystemtjänster i anslutning till byggande också.

Men hållbart byggande inkluderar ytterligare en funktion, nämligen de sociala aspekterna. Det handlar om att skapa trivsel och god boendemiljö för de som bor i husen. Inte minst kommer kopplingen mellan trivsel och miljö att bli alltmer aktualiserad.

 

I seminariet kommer deltagarna att få del av U&We:s syn på framtidens byggande och träffa samarbetspartners och kunder till oss som flyttar fram positionerna bortom det som är lagom.

Vi kommer att dela med oss av verktyg och metoder som vi hjälper våra kunder med för att kunna ta stora steg.

Seminariet vänder sig till alla inom planering, byggande och förvaltning.

Kom och lyssna till pionjärer inom byggbranschen!

 

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med över femton år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for God Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

 

Medverkande

Byggnation och hållbarhet Johan Solberg U&We

Miljökrav på entreprenörer Karin Stenmar, Folksam

Grönytefaktor – verktyg för framtidens byggande Nils Göransson, Stockholms Stad

Billigare lån för hållbara hus Magnus Wallin, Ekobanken

Casepresentation C/O City Anna Larsson, U&We

Hållbarhet i entreprenörens vardag Mathias Eriksson, Renoverus

 

Praktiska frågor

Plats: U&We, Stora Nygatan 45

Frukost serveras från kl. 08.00.

Anmälan till hej@uandwe.se senast 21 maj

Seminariet är kostnadsfritt, men då antalet platser är begränsat debiteras en avgift på 800 kr vid utebliven närvaro. Skicka en kollega om du får förhinder.

Välkommen!


U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se