Kemikalieinspektionen

Seminarium: Exponering för farliga ämnen i vår hemmiljö

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 13:16 CET

Toxikologiska rådet bjuder in till seminarium om inomhusmiljön som exponeringsväg för farliga ämnen och produkter den 22 november 2011.

Seminariet är avgiftsfritt för journalister. Presskontakt: Karin Abrahamsson

Läs mer

 

Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Besök vår webbplats www.kemi.se