Sundsvalls kommun

Seminarium för att ta ut kursen i arbetet i skolan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 09:05 CEST

Onsdagen den 17 september träffas politiker och tjänstemän på olika nivåer i barn- och utbildningsförvaltningen för att arbeta fram prioriteringar och ambitioner för arbetet 2015. I resan mot Sveriges bästa skola 2012.

Alla kommunens skolledare förväntas delta i seminariet tillsammans med fackligt förtroendevalda, förvaltningsledningen och politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Dessutom deltar företrädare från andra förvaltningar och fristående skolor.

– Det är viktigt att vi får ett brett deltagande i seminariet så att vi får med så många perspektiv som möjligt, säger skoldirektör Tommy Nilsson.

Plats: Hotell Södra berget
Tid: kl. 08.30-16.00

Program:
08.30 Inledning, Tommy Nilsson a) Nuläge – resan mot 2021, Tommy Nilsson, Lars Karlstrand, Eva Jönsson b) Förutsättningar, ordf. Annelie Luthman, Ulf Fryklund

10.30 Framtid – inspiration, Martin Lackéus/Chalmers

13.10 Grupparbeten

15.45-16.00 Gemensam avslutning

Kontakt
Tommy Nilsson, skoldirektör
Telefon: 060-101474
Mobil: 073-275 40 74