Sundsvalls kommun

Seminarium för att ta ut kursen i arbetet i skolan

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 09:06 CEST

Onsdagen den 17 september träffas politiker och tjänstemän på olika nivåer i barn- och utbildningsförvaltningen för att arbeta fram prioriteringar och ambitioner för arbetet 2015. I resan mot Sveriges bästa skola 2021.

Alla kommunens skolledare förväntas delta i seminariet tillsammans med fackligt förtroendevalda, förvaltningsledningen och politikerna i barn- och utbildningsnämnden. Dessutom deltar företrädare från andra förvaltningar och fristående skolor.

– Det är viktigt att vi får ett brett deltagande i seminariet så att vi får med så många perspektiv som möjligt, säger skoldirektör Tommy Nilsson.

Plats: Hotell Södra berget
Tid: kl. 08.30-16.00