Sveriges Makalösa Föräldrar

Seminarium Föräldraskap och Separationer

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 06:03 CEST

- Går det att lagstifta bort utdragna vårdnadsprocesser?  
Vilka nya förslag frånSärlevandeutredningen är på gång?  
- Och hur kan samhällets insatser bäst stötta familjer och barn i en separation?


På seminariet medverkar Annika Rejmer, lektor och forskare i rättssociologi och familjerätt, Björn Wrangsjö, docent, psykoanalytiker och barn- 
och ungdomspsykiater, och Sophia Lövgren
fil.dr och generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar. Föräldratelefonen presenteras också.

Moderator: Cecilia Modig, ordförande Psykisk Hälsa och författare till boken "Ensamförälder 
är många". 


Tid: Tisdag 11 juni, kl. 15.00-17.00
Plats: Sandlersalen, ABF-huset, Stockholm 


Kostnad: 150 kr för medlemmar, 190 kr för icke-medlemmar. I priset ingår Psykisk Hälsas temanummer om föräldraskap 2013-2. 

Anmäl här https://docs.google.com/a/psykiskhalsa.se/spreadsheet/viewform?formkey=dEg3bkZhd0pObVNpeTV3QWhvUU9MOGc6MQ

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.