Sundsvalls kommun

Seminarium - Green Highway

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 15:22 CET

Tid 24:e november 2010 kl 16.00 

Plats Hotell Knaust, lokal Häradshövdingen 

Green Highway satsar på förnyelsebara drivmedel, elfordon, laddinfrastruktur och affärsmöjligheter i anknytning till detta. Vi vill ge transport- och fordonsbranschen ökade möjligheter att växa i Norrland igenom att göra alternativa bränslen till ett praktiskt alternativ. 

Internationell konferens 2011

Vi berättar även om den internationella transportkonferens som Green Highway arrangerar våren 2011, med föreläsare från politikens och näringslivets absoluta toppskikt. 

Bakgrund

Satsningen på Green Highway är en del i ett större samarbete mellan de tre mittskandinaviska städerna Sundsvall, Östersund och Trondheim som går under namnet SÖT-samarbetet. Syftet med projektet är bland annat att du ska kunna färdas sträckan Sundsvall till Trondheim via Östersund utan att förbruka fossila bränslen.

Medverkande

Bo Källstrand – Landshövding i Västernorrlands län

Hans Dunder och Marie-Louise Henriksson – Samhällsplanerare Sundsvalls kommun

Mikael Hagman – Projektledare för eltrafik vid Jämtkraft

Björn Ove Bertelsen – Miljöenheten i Trondheims Kommun

Pernilla Berg – VD, Sundsvall Business Region

Mer information om Green Highway finns på www.greenhighway.nu

Kontaktpersoner:

Hans Dunder, Sundsvalls kommun, tel 070-6686805

Marie-Louise Henriksson, Sundsvalls kommun, tel 070-1901398