Sportfiskarna

Seminarium i Arvika: ”Miljömålskalkning – rätt recept för lokala behov”

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 10:01 CET

11 februari arrangerar Sportfiskarna, Värmlands läns kalkningsförbund samt By- och Borgviksälvens vattenråd ett kalkningsseminarium i Arvika. Bakgrunden är att sjöar och vattendrag hotas av minskade kalkningsanslag.

Sjöar och vattendrag hotas av minskade kalkningsanslag, samtidigt som kalkpriserna har gått upp. Kalkningen är en grundbult bland annat i den svenska fiskevården. Minskade anslag innebär ett hot mot livet i många sjöar och vattendrag.
– Det finns fortfarande behov av nykalkning i vissa vattensystem - trots minskade utsläpp av försurande ämnen. Ett flertal av landets laxförande vattendrag är fortfarande beroende av kalkning, berättar Stefan Larsson, fiskevårdskonsulent på Sportfiskarna.

Samhällsnyttan i fokus
Kalkningens samhällsnytta står i fokus för seminariet där kostnaderna skall vägas mot rekreationsmöjligheter och livskvalitet.
– Varje satsad krona på kalkning ger minst tre kronor tillbaka till samhället, säger Stefan Larsson.

Arrangörerna vill med seminarierna även inhämta aktuell information, stimulera bildandet av nya nätverk kring försurningsfrågorna samt bidra till ökat samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer.

Alla berörda välkomna
Seminarierna riktar sig till medlemmar i fiskevårdsområden och sportfiskeklubbar, till tjänstemän och anställda inom vattenmyndigheter, länsstyrelser, kommuner samt entreprenörer inom sportfisketurismen. Två seminarier på samma tema hålls i februari. Det första i Gislaved 5 februari och det andra i Arvika 11 februari.
– Bägge orterna ligger i sjörika områden, som är eller har varit mer eller mindre försurade och därmed är kalkningsberoende. Tanken är att de som vill delta i seminarierna skall kunna välja plats och tillfälle som passar bäst, säger Stefan Larsson.

Seminarierna pågår en dag med avbrott för lunch med föredragshållare som ägnar sig frågor kring kalkningen av våra vattendrag. Politiker, fiskeritjänstemän, forskare och entreprenörer är föreläsare.


Ytterligare information:
Stefan Larsson, Fiskevårdskonsulent Sportfiskarna, 031-83 44 62, 0705-12 76 49.

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.