Vägverket

Seminarium i Kraftsamlingsanda

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 16:55 CEST

Intresset från organisationer, myndigheter och företag är stort för Kraftsamlingsprojektet i Västerbotten. Ett projekt med Vägverket Region Norr och Länsstyrelsen i Västerbotten som initiativtagare.
Kraftsamling Västerbotten har skapat ett brett engagemang bland många aktörer i syfte att bryta den negativa trenden i trafiken.
En hel del erfarenheter har vunnits för framtiden med det mer än halvvägs gångna projektet.
Det kommer att följas upp med ett seminarium, till vilket media hälsas välkommen.

Torsdag den 28 oktober 2004,
kl. 09.00-16.00
Plats: Aula Nordica (Universum) Umeå

Vid seminariet medverkar bland andra Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö, vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson, stf.chefen för Vägtrafikinspektionen Peter Larsson och Kerstin Engle (s) Trafikutskottet.
Olika aktörer i projektet kommer att delge sina erfarenheter för att skapa en säker trafikmiljö

Som moderator medverkar Ingela Agardh och som expertpanel Ulf Björnstig, Nus, och Monica Öhman, vd i NTF.

Kl. 15.00 utdelas ett pris till idrottsförening för 2003-2004 års bästa trafiksäkerhetsarbete.

PROGRAM:

09.00 Anmälan, registrering och kaffe
Visning av olika aktörers arbete (bildspelsproduktion)

09.45 Inledning
Lorentz Andersson, landshövding, Länsstyrelsen i Västerbottens län
Utblick mot år 2007
Hur går det med etappmålet?
Ingemar Skogö, GD, Vägverket
Vad är trafikinspektionens roll i trafiksäkerhetsarbetet?
Peter Larsson, stf. chef, Vägtrafikinspektionen
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik - regeringens TS-proposition 2003/04:160 Kerstin Engle (s)
Panelutfrågning

12.00 Lunch

13.00 Kraftsamling mot trafikdöden i Västerbottens län
Avstämning av vad som har bedrivits efter seminariet den 29 oktober 2003
Vägverkets egna åtgärder/insatser:
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vägdirektör, Vägverket, Region Norr
Exempel på andra aktörers åtgärder/insatser:
Erik Steen, länspolismästare, Polismyndigheten i Västerbotten län
Matts Lundgren, ordförande, Kommunförbundet Västerbotten
Leif Norrman, logistikchef, Norrmejerier
Östen Eriksson, Länstrafiken i Västerbotten AB
Ivan Larsson, VD Sveriges Åkeriföretag/Åkeriföreningen i Norr
Ejert Seijboldt, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet
Ingemar Eriksson, ordförande, Västerbottens Idrottsförbund
Panelutfrågning

15.00 Idrottens resande
Pris till idrottsförening för 2003 - 2004-års bästa trafiksäkerhetsarbete
Fortsatt arbete - hur går vi vidare?
Anna-Stina Nordmark Nilsson, vägdirektör, Vägverket, Region Norr
Visning av filmen “Länge leve livet”

16.00 Avslutning, kaffe

Kontaktpersoner:
Håkan Lundgren, Avdelning Trafik och Miljö, Vägverket Region Norr,
tfn. 0920-24 37 12 eller mobiltfn. 070-675 84 05 eller
Jan Lundquist, informationsansvarig, Vägverket Region norr,
tfn. 0920- 24 39 22 eller mobiltfn. 070-628 96 15

Region Norr
Informationsenheten: Postadress: Box 809 971 25 Luleå.
Telefon: 0920 - 24 37 00. Telefax: 0920 - 24 37 26.
E-post: vagverket.lul@vv.se
Informationsansvarig: Jan Lundquist Telefon: 0920-24 39 22.
Mobil: 070-628 96 15. Telefax: 0920-24 37 26.
E-post: jan.lundquist@vv.se