Linköpings kommun

Pressinbjudan: Seminarium i Linköping om att förebygga social oro

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 10:31 CEST

Samverkan i praktiken och hur man hanterar och förebygger social oro. Det är temat för det seminarium som polismyndigheten i Stockholm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller i Linköping.

Under senare år har oroligheter, upplopp och anlagda bränder fått stor uppmärksamhet i förorter till Malmö, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Linköping.

För att sprida erfarenheter om framgångsrika arbetssätt har polisen i Västerort tagit fram en webbaserad metodhandbok med konkreta exempel på samverkan med olika aktörer för att motverka social oro. Handboken bygger på erfarenheter från olika städer i Sverige och Europa.

Tid: Torsdag 22 maj klockan 09.00-12.30
Plats:Missionskyrkan, Drottninggatan 22

Syftet med seminariet i Linköping är att sprida metodhandboken och lyfta fram goda exempel på samverkan för att förebygga och ingripa mot social oro, både på strategisk och operativ nivå.

Seminariet vänder sig bland annat till polisen, landsting, kommuner, räddningstjänst, socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, brottsförebyggande organisationer, länsstyrelsen, trossamfund och ideella organisationer.

Från Linköpings kommun bland andra Ann-Cathrine Hjerdt (M), kommunalråd med övergripande ansvar för bland annat trygghetsfrågor.

– Vi fortsätter vårt påbörjade arbete med SIG (Social insatsgrupp) mellan kommun och polis men vi vill också utveckla och förbättra oss. Vi vill förstå vad som bidrar till att ungdomar kan känna tilltro och delaktighet i sin egen stad, utveckling och framtid, säger Ann-Cathrine Hjerdt.

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.