Sportfiskarna

Seminarium i Skövde ska inspirera fiskevårdare

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 08:12 CET

Förutsättningarna för vattenvård och sportfiske påverkas idag i hög grad av beslut som tas i EU. EU:s ramdirektiv för vatten skapar möjligheter för alla som vill värna våra vattenmiljöer, om man känner till vad det innebär och hur man kan delta i arbetet. Imorgon lördag anordnar Sportfiskarna ett seminarium om vattendirektivet, vandringshinder och vattenkraft. 

Seminariet riktar sig till medlemmar i Sportfiskarna och andra sportfiske-, fiskevårds- och miljöintresserade. Under dagen presenteras intressanta föredrag och deltagarna får chansen att ställa frågor om hur vi bäst kan uppnå friska vattenmiljöer och fiskbestånd. Intresset för seminariet är stort och antalet anmälda deltagare är en bra bit över hundra personer.

Tanken är att Sportfiskarnas medlemmar och klubbar samt andra intresserade ska lära sig mer om biologi, energifrågor, lagstiftning och miljöpolitik med koppling till vatten och fisk, och samtidigt ha en trevlig dag och träffa likasinnade.
- Kunskap och engagemang skapar tillsammans goda förutsättningar om man vill påverka politiker, bilda opinion eller delta i vattenmyndighetens arbete i vattenråd eller arbetsgrupper. Målet med dagen är att ge både inspiration och kunskap så att vi tillsammans kan arbeta för levande vattenmiljöer och livskraftiga fiskbestånd, säger Christina Lindhagen från Sportfiskarna.

Datum: 12 februari 2011
Tid: 9.00-16.00
Plats: Odeon, Skövde kulturhus

Press inbjuds att delta i hela eller delar av seminariet.

Program finns på sportfiskarna.se


Information:
Christina Lindhagen, christina.lindhagen@sportfiskarna.se 08-410 80 621

Sportfiskarna är intresseorganisationen för alla sportfiskare. Vi slår vakt om allmänhetens tillgång till ett bra fiske och jobbar för friska fiskbestånd i friska vatten.