Centerpartiet

Påminnelse seminarium: När bilen är rätt och bränslet är fel - hur skapar vi då en förnybar framtid?

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 11:00 CEST

Välkomna till Centerpartiets seminarium om vägen till en fossilfri fordonsflotta. Klimatförändringarna är vår tids största miljöproblem och det är förbränningen av fossil energi som bidrar mest till utsläpp av växthusgaser. I Sverige utgör transporterna den sektor som påverkar vårt klimat mest med utsläpp av växthusgaser och 90 % av fordonsflottan är fortfarande fossilberoende. Det är inte hållbart. Men det är inte heller transporterna det är fel på, utan bränslet. Kom och lyssna på IT- och energiminister Anna-Karin Hatt samt branschens förslag på hur vi får en fossilfri förnybar framtid.

Tid: 10:30 - 12:00 den 8 maj 2014
Plats: 7A Strandvägen, Strandvägen 7A, Stockholm
Deltagare: Anna-Karin Hatt 2:a vice partiordförande och IT- och Energiminister
Jessica Alenius, Vice VD, Bil Sweden
Sven Hunhammar, Klimatchef, Naturskyddsföreningen
Jan Lundh, Grundare av Ecoetanol, @ Peas on Earth
Helene Samuelsson, Informationschef, Preem
Lina Palm, Energidirektör, Skogsindustrierna
Moderator: Jakob Lagercrantz, samordnare, 2030-Sekretariatet

Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta.
Anmälan: Anmälan görs på riksorganisationen@centerpartiet.se
(ange namn och namnet på mininseminariet)
Frågor: Besvaras av Linn Johansson, politiskt sakkunnig
Tel: 08-786 5953, linn.johansson@riksdagen.se
Pressfrågor besvaras av Viktoria Raft, pressekreterare
Tel: 0722-320631, viktoria.raft@centerpartiet.se

Program:
10:00 Fika
10:30 Inledning, IT- och energiminister Anna-Karin Hatt
10:35 ”Hur lyckas vi med en fossiloberoende fordonsflotta?”
Samtal med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt samt inbjudna gäster. Samtalet modereras av Jakob Lagercrantz, följt av frågor från publiken.
11:50 Summering och avslutning
12:00 Seminariet avslutas

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.