Lunds universitet

Seminarium: Nytt om nanosäkerhet

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 12:07 CEST

Forskare vid Lunds universitet har tagit ett samlat grepp om forskning om nanosäkerhet. Torsdagen den 14 oktober belyses dess bredd – från biomolekylär nivå via humannivå till ekosystemnivå. Träffen vänder sig i första hand till forskare och företag men även journalister är välkomna.

Dagen erbjuder en spännande mix av inbjudna externa talare och lokala forskare som presenterar sina resultat. Programmet inkluderar även internationellt perspektiv och myndighetsperspektiv.

Vår förhoppning är att symposiet även ska utgöra underlag för framtagandet av policydokument för hantering av säkerhetsaspekter på nanoteknologi vid Lunds Universitet och Ideonföretagen.

Tid: 14 oktober

Plats: AF-borgen, Lund

Alla föredrag är på engelska. Nano safety-symposiet kommer även att utgöra årsmöte för Nanometerkonsortiet, nmC@LU, och Linnécentret "Nanoscience and Quantum Engineering". Årsmötet är av tradition fokuserat kring ett speciellt tema och i år är temat alltså nano-säkerhet. Mötet kommer även att inkludera en postersession, vilken kommer att vara bredare och täcka in forskning inom hela verksamhetsområdet för nmC@LU. Även företag kommer att finnas med bland deltagarna.

Varmt välkomna!

Sara Linse och Kristina Jakobsson

Programmet är gratis, men anmäl dig helst till rebecca.hollertz@ftf.lth.se. (Middagen på kvällen är redan fullbokad).

För mer information, kontakta programmets huvudansvariga Kristina Jakobsson docent, verksamhetschef, överläkare, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, tel: 046-17 31 77, Kristina.Jakobsson@med.lu.se eller i efterhand (hinner inte före träffen): Sara Linse, professor, Biokemi och Strukturbiologi, Tel: 046-222 82 46, Sara.Linse@bpc.lu.se

Programme (in English):

08.30- 09.00 Registration

Welcome

09.00             Lars Samuelson. Director of the Nanometer Structure Consortium

Sven Strömqvist. Assistant Vice-Chancellor for Research

NanoSafety for Humans (chair Kristina Jakobsson)

09.15             Håkan Wallin. National Research Centre for the Working Environment; DTU; Copenhagen. Nanoparticle toxicity to humans.

09.45             Jenny Rissler. How can we learn about particle toxicity.

09.55             Jakob Löndahl. Respiratory tract deposition of nanoparticles.

10.05             Christina Isaxon. Workplace exposures and controlled human chamber exposures to airborne nanoparticles.

10.15             Bo Jönsson. Biomarkers to investigate health effects in human exposure studies.

Coffee 10.30-11.00

Connecting nanoparticle effects on molecular level with whole animal responses (chair Sara Snogerup Linse)

11.00             Sara Snogerup Linse. Connecting molecular with higher level effects – introduction

11.05             Tommy Cedervall. Connecting the biomolecular corona around nanoparticles to fish behavior and metabolic effects.

11.40             Christelle Prinz. Understanding nanosafety at the molecular level: Fruit flies meet nanowires

Lunch 12.20-13.30

Nanosafety for cells (chair Martin Kanje)

13.30 Martin Kanje. Macrophages and nanowires

14.00 Jenny Rissler. Carbon nanotubes, safety aspects an ongoing study

14.10 Fredrik Johanssson. Studies of corona proteins in a cellular environment, a newly started project

Coffee 14.30-15.00

Nanoparticle effects on protein function (chair Tommy Cedervall)

15.00             Tommy Cedervall. Protein structure/function effects - introduction

15.05             Martin Lundqvist. The dynamic protein corona around nanoparticles & the project together with Klippan high school 15 min

15.20             Cecilia Oslakovic. Nanoparticle effects on blood coagulation

15.30             Celia Cabaleiro-Lago. Nanoparticle effects on protein aggregation

15.40             Risto Cukalevski. Nanoparticle effects on protein structure

15.50             Christian Svensson. Gold nanoparticles in lung fluid and on lung cells

Nanosafety and Society

16.10             Maria Wallén, Kemikalieinspektionen. Safe use of nanomaterials – regulations and other actions.

Concluding remarks and discussions

16.30.            Tommy Cedervall, moderator.

Panel: Håkan Wallin, Maria Wallén, Kristina Jakobsson, Bo Jönsson, Martin Kanje, Christelle Prinz, Sara Snogerup Linse.

Poster session with buffet dinner

17.30.            Posters and buffet