Brukarföreningen Stockholm

Seminarium om allas rätt till god hälsa åker norrut

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2019 07:16 CEST

För femte gången arrangerar Brukarföreningen Stockholm och RFHL idag ett seminarium för att öka hälsomedvetandet i gruppen människor som använder/använt narkotika. Denna gång i Umeå.

Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm i samarbete med RFHL Riks och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

Det är allmänt känt att människor som använder eller har använt narkotika har dålig tillgång till tandvård, sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion. Många som slutat med droger lever ofta med hepatit C utan att veta om det.

- Detta är en bortglömd grupp som ofta hamnar i skymundan men alla har rätt till en god hälsa, säger Linn Nystedt, vice ordförande i Brukarföreningen Stockholm, om varför dessa seminarier är så viktiga.

- Jämlik vård för alla borde vara en självklarhet, men tyvärr så ser inte verkligheten ut.

Talare är beroende- och smittskyddsläkare och ämnen som tas upp är bl.a. primärvård för brukare, hepatit C och naloxon, hur beroende fungerar i hjärnan och psykisk ohälsa och samsjuklighet.

Konceptet med seminarier om brukarhälsa är unikt i Norden och tidigare har seminarier om brukarhälsa hållits i Stockholm (två gånger), Malmö och Göteborg.

Seminariet arrangeras med ekonomisk hjälp från flera olika läkemedelsbolag.

Kontakt:

Niklas Eklund
Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
Tel: 073-688 99 22
E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Om Brukarföreningen Stockholm

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.

För mer information besök www.brukarforeningarna.se/stockholm eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook på adressen www.facebook.com/stockholmbrukarforening

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.