Statsrådsberedningen

Seminarium om den senaste klimatforskningen

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:05 CESTDen fjärde rapporten 2007 från FN:s klimatpanel IPCC är den vetenskapliga basen för klimatpolitiken internationellt och nationellt. IPCC kunde beakta forskning fram till 2006. Sedan dess har åtskillig ny forskning lagts fram. Frågan kan därför ställas om nyare forskningsrön föranleder förändringar av IPCC:s slutsatser. Detta är utgångspunkten för ett klimatseminarium med regeringens Kommission för hållbar utveckling fredag 17 april.

"Ny klimatvetenskap 2006-2009"
Professorerna Erland Källén och Markku Rummukainen har för Kommissionen för hållbar utveckling gjort en genomgång av aktuell klimatforskning som presenteras i rapporten "Ny klimatvetenskap 2006-2009". Fokus under seminariet är därför på det allra senaste naturvetenskapliga underlaget.

Vilka nya rön har presenterats? Vilken forskning finns och åt vilket håll pekar vetenskapen? Vad innebär detta för regeringens ordförandeskap i EU i höst och det avslutande klimattoppmötet i Köpenhamn i december? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras. Seminariet leds av professor Lisa Sennerby Forsse, som var ordförande i regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor, i vilket också de bägge rapportförfattarna ingick. Lisa Sennerby Forsse är i dag rektor för SLU.

Ur programmet
12.30 Registreringen inleds.

13.00 Inledning av professor Lisa Sennerby Forsse.

13.10 Presentation av rapporten "Ny klimatvetenskap 2006-2009" av Erland Källén och Markku Rummukainen, följt av kommentarer av Professor Lennart Bengtsson, University of Reading och International Space Science Institute, Bern, Professor Olle Häggström, Chalmers tekniska högskola och Generaldirektör Rolf Annerberg, Formas.

15.00 Seminariet avslutas.

Plats: Rosenbad, Konferenscentret, Drottninggatan 1, Stockholm.

Vänligen ackreditera er till Markus Nordström. Medtag presslegitimation. Antalet platser är begränsat.

Seminariet kommer att webbutsändas.

Välkommen!


Kontakt:
Markus Nordström
Pressassistent
08-405 48 72
070-238 67 30-------------------------
Läs mer
-------------------------
Regeringens kommission för hållbar utveckling (http://www.regeringen.se/sb/d/8882)
Rapport: Ny klimatvetenskap 2006-2009 (http://www.regeringen.se/sb/d/8882/a/109324)