Folk och Försvar

Seminarium om det framtida svensk-norska samarbetet och internationella insatser

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 14:03 CET

Den norska regeringen planerar att öka Norges militära engagemang inom FN och Afrika är ett uttalat satsningsområde. Den nya regeringen i Sverige har också uttryckt en stark vilja att öka sitt
internationella militära engagemang.
Sverige och Norge deltar i stor grad i samma insatser och övningar i Natoregi. De båda länderna är dessutom engagerade i den svenskledda insatsstyrkan Nordic Battle Group, som ska stå till EU:s och FN:s förfogande 2008. Samtidigt diskuteras ett utvidgat nordiskt samarbete om lösningar av nationella och multinationella militära uppgifter.
Hur är synen och ambitionsnivån på de internationella insatserna? Vilka mål och utmaningar finns hos de respektive regeringarna? På vilket sätt kan det nordiska samarbetet utökas och effektiviseras?

Tid och plats: Torsdagen den 8 februari 2007 kl. 14:00-17:00 på Kungl. Myntkabinettet,
Slottsbacken 6, Stockholm

PROGRAM
Moderator: Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar
Inledning
14:00-14:25 Statssekreterare HG Wessberg, Försvarsdepartementet Sverige
14:25-14:50 Statssekreterare Espen Barth Eide, Försvarsdepartementet Norge
14:50-15:20 Kaffe

Kommentarer
15:20-15:50 Dr. Rolf Tamnes, professor och chef för Institutt for Forsvarsstudier (IFS)
Dr. Robert Dalsjö, forskningsledare på Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
15:50-16:00 Paus
16:00-17:00 Diskussion och frågestund

Anmälan: Anmälan görs via www.kursanmalan.nu/norge.

Varmt välkommen!