Digitaliseringskommissionen

Seminarium om digitaliseringens transformerande kraft

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 07:36 CET

Digitaliseringskommissionens arbete i år har fokuserat på att belysa och lyfta fram vad som kan påverka digitaliseringen i Sverige, och att identifiera strategiska områden som bör beaktas i den framtida digitaliseringspolitiken. Dessutom har vi tagit fram konkreta förslag på hur främjandet av digitaliseringen kan bedrivas på nationell nivå.

I tisdags den 1 december överlämnade vi vårt betänkande till regeringen. I dag bjuder vi in ett seminarium i syfte att inspirera, informera och föra dialog om digitaliseringens möjligheter och utmaningar samt om hur kommissionens förslag kan bidra till att möta digitaliseringens transformerande kraft. Följ gärna den tillgänglighetsanpassade webbsändningen här.

Kontakt:

Isobel Hadley-Kamptz, Digitaliseringskommissionen

Isobel.hadley-kamptz@regeringskansliet.se

072-521 29 70

Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter". Att göra det innebär både att analysera utvecklingen och kommunicera digitaliseringens möjligheter och den digitala agendan. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2015. Läs mer på www.digitaliseringskommissionen.se