Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Seminarium om dödsstraff i Vitryssland

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 07:20 CEST

Belarus (Vitryssland) – enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff
Samarrangemang med Amnesty International, svenska sektionen, och Sensus

Dödsstraffet är en företeelse som gör många illa berörda. Det faktum att rättsväsendet i Belarus står i en beroendeställning till den verkställande makten gör det hela än mer otäckt. Rättegången och de nyligen verkställda dödsdomarna mot två belarusiska ungdomar, Uladzislau Kavaljou och Dzmitry Kanavalau, har ställt frågan på sin spets. De dömdes till döden för bombdådet i Minsks tunnelbana i april förra året, men många litar helt enkelt inte på den officiella versionen av hur det hela skall ha gått till. Se en film om dödsstraffet i Belarus och lyssna till vad några av landets främsta människorättsförsvarare har att berätta! (Seminariet tolkas till svenska)

Medverkande:


Andrej Paluda, Människorättscentret Vjasna

Valjantsin Stefanovitj, Vjasna

Brita Grundin, Amnesty International, svenska sektionen
Moderator: Östgruppen

Tid: Tisdagen den 24 april, kl. 17.30 – 19.30

Plats: Sensus, Medborgarplatsen 4
Föranmälan senast den 23:e april till: anmalan@ostgruppen.se

För mer information, kontakta:

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
Tel: 08-56267120
E-post: info@ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.