Karolinska Institutet, KI

Seminarium om hur man förebygger självmord

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:09 CEST

Journalister är välkomna till ett seminarium under den internationella suicidpreventiva dagen om hur självmord kan förhindras. Stockholms läns landsting har numera en nollvision för självmord, ett mål som kräver nya samhällsinsatser och starkt engagemang från forskare, myndigheter och frivilligorganisationer.

TID: Fredag 10 september kl. 12.30-17.00
PLATS: Kulturhuset i Stockholm, Studio 3

PROGRAM
Välkomna - Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi

Inledning
- Birgitta Rydberg, landstingsråd

Lex Maria-fall av fullbordade självmord bland personer med långvarig psykos
Anne Stefenson, psykiater och universitetsadjunkt

Utbildning om självmordsförebyggande arbete
Daniel Frydman, psykiater och psykoanalytiker

Erfarenheter som psykiatrisjuksköterska och anhörig
Birgitta Westerman, leg. psykiatrisjuksköterska

Berättelsen om resan från suicidal till att vilja ta emot hjälp och bejaka livet
Camilla Henemark, artist och debattör

Erfarenheter av faderns självmord
Billy Ehn, professor i etnologi och anhörig

Avslutning och debatt
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi

Världshälsoorganisationen WHO och International Association for Suicide Prevention har förklarat den 10 september som självmordspreventiva dagen för att årligen särskilt uppmärksamma frågan om självmord över hela världen.

Självmordspreventiva dagen i Kulturhuset anordnas av: Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet (www.ki.se/nasp) och Stockholms läns landsting (www.sll.se), Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), samt det suicidpreventiva nätverket för Stockholm-Gotlandsregionen.

Information om förebyggandet av självmord och självmordsförsök, finns också på: www.ki.se/suicid, www.folkhalsoguiden.se

För frågor, kontakta:
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi
Tel: 08-524 869 37, 073-377 91 95
E-post: Danuta.Wasserman@ki.se

Britta Alin Åkerman, professor emerita
Tel: 08-524 867 14, 070-363 54 41
E-post: britta.alin-akerman@ki.se

Sabina Bossi, pressekreterare
Tel: 08-524 860 66, 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se