Eskilstuna kommun

Seminarium om Mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 09:28 CET

Eskilstuna kommun genomför under två dagar ett seminarium på temat Mänskliga rättigheter – en kommunal angelägenhet. Målgrupp är kommunens medarbetare.

Seminariet genomförs med anledning av att Sveriges regering antagit en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009. Det är den offentliga sektorn, inte minst Sveriges kommuner, som bär ansvaret för att Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter respekteras och kan genomföras effektivt och långsiktigt. Arbetet för att uppnå full respekt för de mänskliga rättigheterna kräver kompetens.

Det kommer att bli ett varierat program om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Tid: 23 och 24 november
Plats: Munktellarenan

Frågor besvaras av Anita Pettersson, 016-10 29 96 och Anne-Li Gustafsson, 016-10 21 38.