Brukarföreningen Stockholm

Seminarium om narkotikabrukares hälsa återvänder till Stockholm

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2018 07:34 CEST

Det fjärde seminariet i ordningen om brukahälsa, som vill förbättra hälsan för människor som har erfarenhet av att bruka narkotika, hålls idag i Stockholm.

Seminariet Hälsa för Brukare arrangeras av Brukarföreningen Stockholm i samarbete med RFHL Riks och vänder sig till alla som kommer i kontakt med människor som använder narkotika (myndigheter, profession och frivillighetssektorn) samt brukarna själva.

Tidigare har seminarier om brukarhälsa hållits i huvudstaden samt även Malmö och Göteborg.

- Som vanligt går brukarföreningen sin egen väg, som i det här fallet, genom att anordna seminarier med fokus på brukares hälsa, säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.

- Vi använder oss helt enkelt av professionens kunskaper för att förbättra situationen för oss själva, på våra egna villkor.

Det är allmänt känt att människor som använder eller har använt narkotika har dålig tillgång till tandvård, sårvård, psykiatrisk vård och annan kroppslig vård. Majoriteten av de som injicerar droger har en pågående hepatit C-infektion. Många som slutat med droger lever ofta med hepatit C utan att veta om det.

Ämnen som kommer tas upp är bl.a. primärvård för brukare, hepatit C och naloxon, hur beroende fungerar i hjärnan och psykiatrisk ohälsa och samsjuklighet.

Talare är Dr. Johan Kakko, Dr. Martin Kåberg, Dr. Markus Takanen och Dr. Disa Dahlman.

I en efterföljande paneldiskussion medverkar föreläsarna, brukarföreningen, RFHL Riks, politiker m.fl.

Konceptet med seminarier om brukarhälsa är unikt i norden och Brukarföreningen Stockholm har märkt av ett intresse från andra brukarföreningar i grannländerna att arrangera liknande seminarier.


Kontakt:

Niklas Eklund
Ordförande i Brukarföreningen Stockholm
Tel: 073-688 99 22
E-post: niklas.eklund@brukarforeningarna.se

För mer information besök http://www.brukarforeningarna.se/stockholm
eller följ oss på Twitter @sbrukarforening eller Facebook www.facebook.com/stockholmbrukarforening.

Vi representerar människor i Stockholm som använder narkotika och/eller vill ha substitutionsbehandling. En grupp som är stigmatiserad och där många lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård. Vi vill stärka medlemskollektivets ställning, arbetar med empowerment och motverkar stigma, tvång och repression. Vi är för frivillighet i vård och behandling samt stödjer enskilda medlemmar i enlighet med deras önskemål.