Utrikesdepartementet

Seminarium om palestinska barnens situation

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 18:31 CEST

Odd Guteland
Pressekreterare
08-405 55 50
070-5145566

Staffan Duhs
Kansliråd
08-505 55 75
073-3764248

Maria Håkansson
Redaktör
08-405 15 82
0708-66 84 91


Tf utrikesminister Jan O. Karlsson står den 1–3 oktober värd för ett seminarium om de palestinska barnens situation på de ockuperade palestinska områdena. De palestinska barnen utgör en särskilt utsatt grupp, vars situation förvärrats drastiskt sedan den andra intifadan inleddes i september 2000. Syftet med seminariet är att höja medvetenheten om de problem som är vardag för palestinska barn, t.ex. vad gäller hälsa, skolgång, bostäder och barn i fångenskap. Fredsansträngningarna måste inkludera barnens rättigheter och förbättringar i deras livsvillkor. För att uppnå detta måste det palestinska samhället få omvärldens stöd. Därför är det från svensk sida viktigt att fokusera på de palestinska barnen. Utöver experter från humanitära organisationer i regionen inbjuds tolv palestinska ungdomar i åldern 16–18 år som representerar ett brett spektrum av det palestinska ungdomssamhället. Under sin vistelse i Sverige kommer de att medverka i seminariet och också besöka svenska skolor i Stockholm, Uppsala och Göteborg samt i Småland och Skåne. Till redaktionen:

Företrädare för media är välkomna att följa seminariet som inleds onsdagen den 1 oktober kl. 09.30 av Jan O. Karlsson. Seminariet äger rum på hotell Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8.

Mer information och ett preliminärt program finns på UD:s webbplats (http://www.ud.se/lopsedel/pal_barnsem.htm).
Anmälan till seminariet ska göras till Anna Widestam: anna.widestam@foreign.ministry.se eller 08-405 50 36. Medtag presslegitimation!