Utrikesdepartementet

Seminarium om privatsektorutveckling i Afrika med Afrikanska utvecklingsbanken, UD, Exportrådet och Sida den 29 november

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 09:04 CET

Den 29 november arrangerar UD, i samarbete med Exportrådet och Sida ett seminarium "Ready for business with the AfDB in Africa?" med Afrikanska utvecklingsbanken om privatsektorutveckling i Afrika på World Trade Center. Seminariet fokuserar på samarbetet mellan svenska företag och Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), och hur svenska företag kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Afrika.

- Jag ser stora möjligheter för svenska företag på den växande afrikanska marknaden, säger Anders Ahnlid, utrikesråd för handelsfrågor på Utrikesdepartementet. Genom svenska företags stora kompetens inom till exempel energi- och miljöteknologi och infrastruktur kan de bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Afrika. Med detta seminarium vill vi erbjuda företagen en möjlighet att knyta kontakter med Afrikanska utvecklingsbanken, som har ett särskilt mandat att arbeta inom dessa sektorer.

Under de senaste åren har förståelsen för privatsektorns centrala roll för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i tillväxtekonomier och låginkomstländer ökat. Afrikanska utvecklingsbanken satsar allt mer på privatsektorutveckling vilket ger ökade möjligheter för svenska företag att samarbeta med banken och göra affärer i Afrika.

- Behoven är enorma i många av Afrikas länder. Att bygga upp grundläggande infrastruktur och utveckla den privata sektorn är centralt för att främja utveckling och ökad tillväxt, som i sin tur bidrar till att fattigdomen minskar. Därigenom kan även förutsättningarna för länderna att främja en demokratisk och stabil samhällsutveckling öka, säger Per Örnéus, chef för enheten för multilateralt utvecklingssamarbete på Utrikesdepartementet. Det är bra och viktigt att vi i det svenska utvecklingssamarbetet även kan dra lärdom från och lyssna till svenska företag med mångårig erfarenhet från Afrika.

Från Afrikanska utvecklingsbanken deltar Tim Turner, chef för privatsektoravdelningen, samt representanter från upphandlingsavdelningen och sektorsexperter.

Tid och plats:
29 november 2010
08.30 - 17.30
World Trade Center
Rum: Stockholm

Kontakt:
Sten Engdahl
Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete
Tel: 08-405 21 89
Mobil: 070-815 21 89