Stockholms Läns Landsting

Seminarium om psykiskt störda missbrukare (v)

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:49 CEST

onsdag 26 maj kl. 13 – 16 i landstingssalen, Hantverkargatan 45


Psykiatrirådet har utarbetat en rapport om vård och behandling av patienter med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk. Den så kallade Fokusrapporten Psykiskt störda missbrukare – hur vårdar och behandlar vi dem? presenteras på ett seminarium i landstingshuset i morgon.
- Den ökande tillgången på alkohol och droger utsätter människor med psykiska problem för större påfrestningar än tidigare, allt fler av dem drabbas av alkohol- och drogberoende. Behandling av dessa människor kräver insatser från olika vårdgivare. Fokusrapporten beskriver hur behandling av psykiskt störda missbrukare - även de med kriminalitet - kan behandlas, säger Tom Palmstierna, huvudförfattare till rapporten.

- För att förbättra tillståndet för personer med så kallad dubbeldiagnos och minska återfall i kriminalitet eller svår sjuklighet, bjuder landstingets sjukvård även in socialtjänst, frivård med flera till samverkan i behandlingen av dessa människor, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) som är moderator på seminariet.

På seminariet talar även chefsöverläkaren på Rättsmedicinalverket Marianne Kristiansson om kriminalitet bland människor med dubbeldiagnos. Representanter för olika vårdgivare ger exempel på hur de arbetar. I den avslutande panelen ingår även representanter för kriminalvårdsstyrelsen, socialtjänsten och de två beroendeorganisationerna.

För mer information:

Tom Palmstierna
Chef för akutsektionen vid Beroendecentrum
Tel. 070 – 848 37 53

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 – 737 41 17