LO

Seminarium om spelreglerna på svensk arbetsmarknad den 21/2

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 13:41 CET

Inbjudan
Seminarium om spelreglerna på svensk arbetsmarknad den 21/2


Lönebildningen i Sverige är stabilare än i de flesta andra länder och antalet konfliktdagar i Sverige är bland de lägsta i Europa. På EU-nivå framhålls ofta den nordiska modellen som ett föredöme.

Ändå diskuteras modellen i allt hårdare ordalag. En viktig förutsättning för en partsmodell är att den bärs och försvaras av båda parter. Är det så i dag?

Vad kan bli följderna av olika förändringar i modellen bli? Blir det fler vilda strejker? Fungerar andra länders lönebildning och arbetsmarknadsmodell bättre?

Panel:
Erland Olauson, avtalssekreterare LO
Jan-Peter Duker, vice VD Svenskt Näringsliv
Svante Nycander, f d chefredaktör DN
Catharina Elmsäter-Svärd (m), Arbetsmarknadsutskottets ordförande

Moderator: Eva Wrange, journalist

Datum: onsdagen den 21 februari
Tid: 13.00 – 15.30
Plats: LO, Barnhusgatan 18, Plenisalen

Kontakta LOs pressinformation för mer information.

Välkomna!