Riksdagen

Seminarium om Sveriges miljökvalitetsmål

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 10:52 CEST

Miljö- och jordbruksutskottet i samarbete med Miljömålsrådet anordnar torsdagen den 30 oktober ett seminarium om uppföljningen av Sveriges femton miljökvalitetsmål.

Tid: Kl. 10.00-12.00
Lokal: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Program

Kl. 10.00-10.05
Inledning
Catharina Elmsäter-Svärd (m), miljö- och jordbruksutskottets ordförande

kl. 10.05-10.15
Miljömålsrådet
Jan Bergqvist, Miljömålsrådets ordförande

kl. 10.15-10.25
Giftfri miljö
Ethel Forsberg, Kemikalieinspektionen

kl. 10.25-10.35
Säker strålmiljö
Lars-Erik Holm, Statens Strålskyddsinstitut

kl. 10.35-10.45
Levande sjöar och vattendrag
Lena Tranvik, Naturvårdsverket

Paus

kl. 11.15-11.25
Grundvatten av god kvalitet
Lars Ljung, Sveriges geologiska undersökning

kl. 11.25-11.40
Sammanfattning av miljömålsuppföljningen
Hans Wrådhe, Miljömålsrådets kansli, Naturvårdsverket

kl. 11.40-11.55
En varmare värld
Claes Bernes, Naturvårdsverket

kl. 11.55-12.00
Slutord
Jan Bergqvist, Miljömålsrådet

Utfrågningen kan följas via webb-TV på riksdagens webbplats på följande länkadress:
http://www.riksdagen.se/debatt/utsk/utskutfr/index.asp
SVT24 Direkt sänder utfrågningen.

För ytterligare information, kontakta Björn G:son Wessman, kanslichef i miljö- och jordbruksutskottet på tfn 08- 786 43 27 eller Eva Ahnland, Miljömålsrådet på tfn 08-
698 14 35.

Maud Gehrman
informationssekreterare, tfn 08-786 40 52/ 020-349 000