Falu Gruva

Seminarium om världsarvet som en resurs för framtiden

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2015 10:39 CEST

På tisdag den 21 april kl. 13.00 är en del av Falu kommuns politiker och tjänstemän inbjudna till ett seminarium på Dalarnas museum där temat är Världsarv som en viktig resurs för framtidens Falun: ”Ett större Falun”. Det är Världsarvsrådet i Falun som står bakom inbjudan och ett 40-tal personer har tackat ja.

Att Falun hamnat på Unesco:s världsarvslista är ingen tillfällighet utan ett utslag av platsens historiska betydelse i Sverige och Europa i kombination med områdets säregna utseende formad av 1000-års intensiv gruvverksamhet. Falun med omnejd uppvisar fortfarande många speciella och unika karaktärsgrad och det inte bara vid gruvområdet utan även i omgivande landsbygd och stad.

Under seminariet kommer Krister Olsson, docent från Göteborgs Universitet att prata om kulturarvet i stadsutveckling och hur bevarandeperspektivet kan omsättas i värde. Ett praktiskt exempel på det finns i Avesta och Koppardalen där det gamla nerkörda industriområdet numera är en attraktion för kommunen, en resa som Kenneth Linder, enhetschef för Verket / Avesta Art kommer att berätta om. Även Magnus Elfwendahl, stadsantikvarie i Uppsala är inbjuden att prata om hur ett kulturarv kan värderas och varför Uppsala strävar efter att få Linnéminnena upptagna på Unescos världsarvslista.

- Vi kommer tillsammans med de inbjudna föreläsarna att diskutera hur Världsarvets värden kan synliggöras för att skapa synergieffekter där Falun kan bli en ännu mer attraktiv plats att bo och verka i, säger Maria Norrfalk, landshövding och ordförande i Världsarvsrådet. Det handlar om samhällsplanering, social hållbarhet och näringsliv i kombination med den historia som präglat staden i flera hundra år. Faluns unika värden är viktiga komponenter och bör tas i beaktande vid nysatsningar, investeringar och stadsplanering för att vara en kraft i samhällsutvecklingen och bidra till ”Ett större Falun”, fortsätter Maria Norrfalk.

Pressen inbjuds att vara med under seminariet, se bifogat program.

För frågor om programmet, kontakta Världsarvskansliet i Falun, tel. 023-821 62.

Fakta om världsarv: Ett världsarv är ett av Unesco utsett natur- eller kulturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten och ska bevaras för all framtid. Det finns idag 1007 världsarv i hela världen varav 15 finns i Sverige. Falun hamnade på Unescos världsarvslista år 2001 och innefattar gruvan, staden och det omkringliggande bergsmanslandskapet.

Falu Gruva äger, vårdar och visar ett industrihistoriskt område som består av dagbrott, gruva, skyddade kulturhistoriska byggnader och miljöer, kommersiella fastigheter, dammar, skog i och utanför Falun och ett museum med samlingar och utställningar. På området erbjuds guidningar, program och event, pedagogisk verksamhet, företagsarrangemang, festvåning, caféer, restaurang, hantverkare och butiker samt uppställningsplats för husbilar. Falu Gruva drivs sedan 2000 som en privat stiftelse och är ett av Dalarnas största besöksmål med 250.000 besökare per år, varav 1/3 är utländska. Falu Gruva en del av Världsarvet Falun, sedan 2001 med på Unescos världsarvslista och anses så värdefull att det ska bevaras för alltid.