Prevent

Seminarium på Karlit för att minska olyckor på trä- och möbelföretag

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 11:09 CET

Under hösten sker en bred satsning från Trä- och möbelföretagen, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Unionen och Prevent för bättre säkerhet, med bland annat fem heldagsseminarier för branschen om säkerhetskultur och tillbudsrapportering. Torsdag 25 november hålls det på Karlit, Karlholmsbruk, Gävle.

Dag: Torsdag 25 november
Tid: 10–16 (Kaffe 9.30)
Plats: Karlit, Lancashirevägen 30, Karlholmsbruk, Gävle

Träindustribranschens yrken har under flera år tillhört Sveriges farligaste vid sidan av gruvarbete och polisarbete, enligt statistik från AFA Försäkring. En stor del av branschens olyckor leder till bestående skador, främst på händer och fingrar.

Under hösten gör Trä- och möbelföretagen (TMF), GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Unionen och Prevent en bred satsning för säkrare arbete genom att arrangera seminarier för att förbättra tillbudsrapporteringen. Det finns också en avsikt att ta fram ett så kallat maskinkörkort.

Karlit Group är en ägarledd företagsgrupp som förädlar mellansvensk barrskog till MDF-skivor (träfiberskivor som bland annat används till inredning), lackerade planmöbler och dörrar. Huvudkontoret och den största produktionsanläggningen ligger i Karlholmsbruk utanför Gävle. Där arbetar drygt 90 personer.

Karlit Group har ett verksamhetsstyrningssystem som är uppbyggt för att skapa samsyn i hela organisationen. I systemet ingår delar som till exempel kvalitet, miljö, produktion ekonomi och även arbetsmiljö med ronder, rapportmallar för tillbud och olyckor, system för riskbedömning av maskiner, truckar med mera.

Bilagor: Statistik allvarliga arbetsskador och långvarig sjukdom träbranschen
Seminarieprogram: ”Minska olyckorna i träindustribranschen”

Kontakt och anmälan: Charlotte Wikholm, projektledare Prevent, 08-402 02 57, charlotte.wikholm@prevent.se
Peter Hillbom, vd Karlit, 0294-422 13, peter.hillbom@karlit.se
Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.