Iaspis

SEMINARIUM PÅ MODERNA MUSEET 21 NOV KL 18:00

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 14:14 CET

Presentation: Hur formar biennaler dagens konst?

Deltagare är Philippe Vergne, chefsintendent och vice direktör på Walker Art Center i Minneapolis och co-curator för 2006 års Whitneybiennal, Ann-Sofi Noring, chef Konst och Förmedling på Moderna Museet som i år för första gången arrangerat Modernautställningen samt Matei Bejenaru, konstnär och initiativtagare till Periferic Biennial i Iasi. Moderator för samtalet är Robert Stasinski , projektledare, Iaspis.Presentation: Hur formar biennaler dagens konst

Efter tomrummet lämnat av den europeiska biennalen Manifesta 6, som skulle ha ägt rum under 2006 på Cypern, frågade sig många: är det idag helt omöjligt att förnya den nu mera klassiska biennalformen? Samtidskonsten behandlar vanligtvis biennal/triennal/quadriennal-fenomenet med stort intresse både på ett globalt och lokalt plan. Dessa megautställningar ökar i antal för varje år, samtidigt som de förlorar sin en gång så intressanta och epokgörande karaktär. Samtidigt har de med sin kontinuitet och genomslagskraft börjat likna institutioner som museer och konsthallar. Ur denna situation är det nödvändigt att ställa frågan vad dessa institutioner fyller för syfte. Vad är deras geopolitiska och ekonomiska premisser och vad kan sägas vara deras globala effekter på konstnärer, publik och curatorer? Vad betyder de lokala institutioneras biennaler/triennaler/quadriennaler för den lokala konstscenen? Klart är att den konstnärliga produktionen tenderar att blir mer och mer beroende av biennalfenomenet, antingen med biennalen som konceptuell antites eller som tillmötesgående samarbetspartner. Dess estetiska, ekonomiska och politiska inflytande över samtida konstnärlig produktion är hursomhelst omöjligt att ifrågasätta.Presentation: Hur formar biennaler dagens konst? är första delen av seminarieserien Tendenser i tiden. Serien är initierad av Iaspis. Under 2006 genomförs den i samarbete med Moderna Museet, Konsthall C samt Bonniers Konsthall. Tendenser i tiden fortsätter under våren 2007.