Länsstyrelsen i Kronobergs län

Seminarium sätter det lokala köttet i fokus

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 07:45 CET

Onsdagen den 15 januari anordnar Länsstyrelsen i samarbete med LRF ett inspirationsseminarium för att hitta nya idéer så att länets köttproducenter ska kunna öka lönsamheten och kunna sälja mer Kronobergskött. Ett 60-tal personer har anmält sig till seminariet som vänder sig till lokala köttproducenter. 

- Intresset bland konsumenter för den lokalt producerade maten har ökat på senare år. Det är en trend som vi vill att våra lokala producenter ska tillvarata och bygga vidare på eftersom det genererar både jobb och är bra för miljön. Det här seminariet syftar till att hitta vägar och samverkan för att stärka länets köttproducenter, säger Malin Fernholm, rådgivare inom landsbygds- och företagsutveckling på Länsstyrelsen.

Vid kvällens program medverkar Eva Fodor från SweBizz, Lars-Ove Johansson från LRF Sydost, Sven Henriksson från Lokalkött samt Sten-Åke Saldner från Ydrekött.

Tid: kl. 18:00 – 21:00
Plats: Folkets hus, Alvesta
Frågor: Malin Fernholm, rådgivare på Länsstyrelsen  
Telefon: 010 223 73 36
Epost: malin.fernholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se