Svensk Fisk

Seminarium som hyllar dialogen mellan forskare, förvaltare och yrkesfiskare

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:27 CET

I samband med utdelningen av Kungsfenan The Swedish Seafood Award 2006 anordnades ett seminarium där pristagarna i Hållbar Fiskenäring berättade om sitt svåra men viktiga arbete. Ökad förståelse för varandras intressen och att närma sig varandra i dialogen, forskare, förvaltare och yrkesfikare emellan, är vad allt handlar om. Tidigare såg man varandra som motpoler, nu inser man att samtliga parter arbetar för samma mål – att värna resurserna i hav och sjö så att vi skall kunna njuta av fisk och skaldjur även i framtiden.

Tvärstopp! Så var känslan mellan forskare och yrkesfiskarna vid förslag till åtgärder. Båda parter upplevde att man motarbetade varandra. Det fanns ett enormt kommunikationsproblem.
I en enkätundersökning ansåg 75% av yrkesfiskarna att man hade för lite att säga till om.

De tre pristagarna; chefen för ICES rådgivningsprogram, Hans Lassen, Danmark, den danske fiskeriforkaren Eskild Kirkegaard samt den svenske fiskeribiologen Per-Olov Larsson berättade, var och en, hur de arbetar för en ökad dialog och samarbete mellan forskare, fiskare och förvaltare. I den dialogen måste då också språket vara på en sådan nivå att den förstås av alla. Internationella Havsforskningsrådet ICES som ger råd som påverkar marina ekosystem, är ibland svåra att förstå då de skrivs för högkvalificerade biologer. Det är mycket som återstår för ett ansvarsfullt, hållbart fiske men med en vilja att överbrygga de olika intressegrupperna har man kommit en bra bit på väg. Då först uppstår möjligheterna.

Pressbilder finns på www.svenskfisk.se att ladda ner.