Exportrådet

Seminarium: Tigrarna lever

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:06 CET

Efter Asienkrisen i slutet på 90-talet genomfördes ett ambitiöst sanerings- och omstruktureringsprogram av den koreanska ekonomin, som har gett en av de högsta tillväxterna i världen på senare år. Kommer det att hålla i sig? Hur påverkar de politiska spänningarna på Koreahalvön de ekonomiska utsikterna? Inom vilka områden ser vi de största möjligheterna för svenska företag?

De taiwanesiska företagen har en utomordentligt stark ställning i Kina och resten av regionen. Hur kommer det sig? Kommer de att kunna behålla den ställningen? Hur klarar de konkurrensen från de fastlandskinesiska företagen? Varför är den utvecklingen av intresse för svenska företag?

Detta och mycket annat kommer att diskuteras på ett seminarium om marknaden i Korea och Taiwan den 4 december. Bakom seminariet står Exportrådet.


Redaktionen är välkommen enligt följande:
Tid: Torsdag den 4 december 2003 kl. 13.30
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Program: se bilaga
Anmälan: press@swedishtrade.se

För ytterligare information kontakta:
Birgitta Lantz, projektledare kundprogammet, Exportrådet, tel. 08-783 85 34
Katarina Nyman, informatör Exportrådet, tel. 08-783 85 46, 0708-83 85 46

Exportrådet hjälper företag att etablera produkter, tjänster och idéer på nya marknader. Vi har över 350 anställda och kontor i 35 länder. Vi arbetar genom svenska ambassader, konsulat och handelskammare i länder där vi inte har egna kontor. Exportrådet verkar på uppdrag av näringslivet och staten. Omsättningen är cirka 425 miljoner kronor.

Detta pressmeddelande finns även på www.swedishtrade.se/press.