Vänsterpartiet

Seminarium tis 11 maj kl. 13 - 15 i riksdagshuset: Flyktingar inom psykiatrin

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 15:03 CEST

I Sverige lever idag en stor grupp torterade och svårt traumatiserade människor. Det är människor som flytt från sina hemländer undan krig, fängelse och tortyr samt politisk, etnisk och religiös förföljelse.

Många av dem behöver kvalificerad psykosocial och psykiatrisk vård. De utsätts för mycket hård press i det svenska asylsystemet. Med den hårdnande flyktingpolitiken och förslaget om slopandet av ny ansökan ökar riskerna för denna grupp ytterligare.

Därför anordnar vänsterpartiet ett viktigt seminarium på temat:

Svårt torterade och traumatiserade flyktingar inom psykiatrin
- risker och konsekvenser med ett slopande av ny ansökan

Med inledningar av:
Luis Ramos-Ruggiero, verksamhetschef och psykolog
Hans Peter Søndergaard, chefsläkare och psykiater
Brita Hännestrand, allmänläkare och psykiater,
alla verksamma vid Kris- och Traumacentrum i Danderyd

Tid: Tisdagen 11 maj kl. 13 -15
Plats: Skandiasalen i Riksdagen, Mynttorget 1

För mer information
Kalle Larsson, riksdagsledamot (v) 070-343 96 74
Sofia Johansson, politisk sekreterare (v) 08-78 662 76

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se

Samma dag kl. 18-19 anordnar den tvärpolitiska gruppen Parlamentarisk samling för en human flyktingpolitik en manifestation på Mynttorget. Detta med anledning av att debatterna om transportörsansvaret och riksdagens migrationsskrivelse äger rum i kammaren dagen efter.