Alecta

Sen jobbstart drabbar pensionen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 09:45 CEST

Inträdesåldern på arbetsmarknaden är en förbisedd fråga i pensionsdebatten, konstaterar tjänstepensionsbolaget Alecta. 

Alecta släpper idag rapporten Ett långt arbetsliv börjar tidigt. Rapporten visar bland annat att en tjänsteman med normal lön kan få cirka 6 000 kronor mer pension i månaden om hon börjar jobba som 25-åring istället för som 30-åring.

– Att fortsätta jobba som äldre kan vara ett sätt att få högre pension, men väl så betydelsefullt för pensionens storlek är vid vilken ålder arbetslivet påbörjas, säger Alectas pensionsekonom Eva Adolphson, som tagit fram rapporten.

– Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden, svenska ungdomar börjar arbeta sent. Med dagens reformerade pensionssystem är det självklart att detta har ett pris i form av sänkt livsinkomst och lägre pension, fast få tänker på detta när de är i 20-årsåldern, konstaterar Eva Adolphson.

Nyligen presenterade pensionsgruppen sin överenskommelse om justeringar i pensionssystemet för att trygga pensionerna när befolkningen åldras. I överenskommelsen ägnas ett särskilt avsnitt åt frågan om ett längre arbetsliv. Men de åtgärder som nämns handlar enbart om att förlänga arbetslivet genom att höja pensionsåldern. Möjligheten att göra yrkeslivet längre i andra änden genom att påskynda inträdet på arbetsmarknaden nämns dock inte.

En viktig förklaring till den höga inträdesåldern på arbetsmarknaden är att många svenska ungdomar gör ett uppehåll mellan gymnasiet och högskolan. Detta bidrar till att Sverige, med en genomsnittlig examensålder på 29,7 år, har den näst högsta examensåldern inom OECD. Bara på Island är de högutbildade äldre när de tar examen.

– Att göra ett uppehåll mellan gymnasiet och högskolan kan vara ett sätt att mogna och skaffa sig erfarenheter, men tyvärr är det inte gratis. Insikterna om detta behöver höjas för att yngre människor ska bli mer medvetna om hur deras vägval påverkar dem, anser Eva Adolphson.

I rapporten finns också exempel på hur pensionen påverkas av när inträdet på arbetsmarknaden sker. Rapporten går att ladda ner från www.alecta.se

För mer information, kontakta gärna:
Eva Adolphson, pensionsekonom Alecta, telefon: 070-726 62 42 
Johan Anderson, presschef Alecta, telefon: 070-288 68 11, johan.anderson@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 620 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.