Resco AB

Sen start för eurokonvertering dyrt för kommunerna

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 10:10 CEST

Arbetet med en eventuell övergång till euro har knappt tagit sin början på kommuner och landsting. Ändå är listan lång över de förberedelser som behöver göras och ju längre man väntar, desto dyrare blir konverteringen.

Den 14 september röstar svenska folket om inträde eller ej i EMU. Om det blir ett ja sker inträdet den 1 januari 2006. Däremellan ska ett digert förberedelse- och konverteringsarbete äga rum.

Budgeten för detta är ansträngd i kommuner och landsting samtidigt som de har begränsade personalresurser för projekt av den här storleken. Det går inte att förhandla om tid eller kvalitet i projektet - deadline är den 1 januari 2006.

- Ju senare de sätter igång, desto mer resurser behövs det för att hinna i tid och det blir dyrt. Börjar man nu och tar professionell hjälp för att leda projektet kan antalet resurser hållas nere och därmed även kostnaderna, säger Anders Lantz, affärsområdeschef Microsoft/IBM, Resco Sverige, och fortsätter:

- Intresset för euro-konverteringsfrågan är förvisso väckt, men de praktiska förberedelserna är sällan ens påbörjade. Kommuner och landsting måste redan nu formera en projektorganisation och göra en grov plan för arbetet oavsett vad utgången blir av folkomröstningen. Blir det ett ja kommer behovet av hjälp att organisera och genomföra övergången till nya basvalutan bli enormt.

Svenska Kommunförbundet konstaterar i sin rapport "Folkomröstning om euro - är kommunerna och landstingen förberedda?" att en av de tyngsta uppgifterna är anpassningen av IT-system, främst ekonomisystemen som ofta fungerar som huvudsystem, men även så kallade försystem som levererar underlag.

- Myndigheternas konvertering kräver lång tid och en tydlig organisation - det har vi sett ute i Europa. Allt från in- och utdata i IT-systemen till vilka toaletter som har myntinkast ska fungera. Personal, medborgare och företag berörs av förändringen och det är en krävande process att få dem medvetna och informerade om de förändringar som görs, säger Lennart Ericsson, senior projektledare, Resco Sverige.

För mer information vänligen kontakta:
Lennart Ericsson, senior projektledare Resco Sverige, 070-890 31 76. lennart.ericsson@resco.se
Anders Lantz, affärsområdeschef Microsoft/IBM, Resco Sverige, 070-890 33 76. anders.lantz@resco.se

Om Resco

Resco implementerar, bygger och vidareutvecklar affärssystem- och integrationslösningar. Företagets lösningar utvecklar kundernas samverkan med kunder och leverantörer samt effektiviserar interna processer och IT-system. Resco grundades 1982 och finns idag i Sverige, Finland och Tyskland. Resco har idag cirka 250 medarbetare. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen sedan 1996. För mer information om företaget se www.resco.se.