Svenska Golfförbundet

Senaste forskningsrönen inom golfbaneskötsel

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 13:01 CEST

Hur golfbanor kan bidra till de svenska miljömålen, statistik kring vinterskador och en handbok om skötsel av rödsvingelgreener. Det är några exempel när forskningsstiftelsen STERF sammanfattar 2015 års aktiviteter.

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse inom natur, miljö och banskötsel. Nu har stiftelsen släppt sin årsbok för 2015 med information om de 17 pågående projekten samt de viktigaste händelserna under året.

– 2015 var ett händelserikt år med många intressanta projekt och forskningsrön, säger Maria Strandberg, direktör för STERF. Ett intressant område är multifunktionella golfanläggningar, där vi lanserat en skrift som beskriver hur golfen kan bidra till att de svenska miljökvalitetsmålen uppnås.

– Ett annat viktigt forskningsområde är övervintring, där en enkätundersökning bland nordiska golfklubbar visade att 63 procent av de 315 respondenterna under de senaste fem åren har haft vinterskador som försenat öppnande och start på våren, med förlorade intäkter och dyra skötselkostnader som följd, säger Maria Strandberg.

Årsboken innehåller en rad exempel på ny kunskap och forskningsaktiviteter som ska möta de utmaningar som golfen står inför, såsom klimatförändringar, nya lagar och restriktioner, begränsad tillgång på och dyra naturresurser, ökad konkurrens om natur- och kulturvärden samt ekonomiska utmaningar, exempelvis:

  • Ett forskningsarbete kring skötsel av rödsvingelgreener, ett gräs som behöver väldigt lite gödsel och vatten och inga bekämpningsmedel, vilket gör det till en väldigt miljövänlig gräsart. Projektet har utmynnat i en handbok och ett avslutande seminarium tillsammans med golforganisationen R&A i Köpenhamn i oktober.
  • STERF bjöd i maj 2015 in myndighetsrepresentanter från samtliga nordiska länder till ett strategiskt möte om användning av växtskyddsmedel på golfbanor och integrerat växtskydd.

Årsboken på engelska samt den svenska sammanfattningen hittar du på sterf.org.

För mer information, kontakta Maria Strandberg, direktör för STERF, telefon: +46 8 622 1527 eller e-post: maria.strandberg@golf.se.

___________________________________________________________________

Om Svenska Golfförbundet
Svenska Golfförbundet (SGF) bildades 1904 och är ett av Sveriges äldsta och största specialidrottsförbund. SGF består av 465 golfklubbar/anläggningar (mars 2016) och 476 837 medlemskap (2015) fördelade på 21 golfdistrikt. SGF:s vision är "Världens bästa golf – för alla" och förbundet verkar för att främja golf som motions- och tävlingsidrott samt sprida kunskap om golfens samhällsnytta när det gäller miljöarbete, turism, samhällsekonomi och friskvård. Efter 112 års frånvaro är golfen tillbaka i de olympiska spelen 2016. Svenska Golfförbundet startade 2011 en stor OS-satsning med ny organisation och ett riktat program till proffsspelare, med svenska medaljer som målsättning. Mer information på www.golf.se.

Om STERF
Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar kunskap som är färdig att använda direkt i banskötseln, i dialog med myndigheter och av myndigheter, i ett trovärdigt arbete med miljö och hållbar utveckling. För att möta golfens nordiska och globala utmaningar samt öka golfens samhällsnytta har STERF tillsammans med golfsektorn, nordiska myndigheter och forskare identifierat fyra viktiga internationella framtids- och utvecklingsområden. Dessa är multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster, integrerat växtskydd, strategier för god övervintring samt hållbar användning av vatten. Mer information på www.sterf.org.