Räddningsverket

Senaste statistiken om räddningstjänst - Minskad risk att dö i bränder

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:30 CET

Räddningsverket 2005-10-31
Kontaktperson: Mats Oscarsson
www.raddningsverket.se


Risken att dö till följd av brand har minskat med 35 procent sedan 1945. Detta har Räddningsverket kommit fram till med hjälp av uppgifter från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Män i åldersgruppen 15 - 64 år står för denna förbättring, medan kvinnor under hela tidsperioden har löpt lägre risk än män att dö i brand.

Statistiken visar också att den kommunala räddningstjänsten gör allt fler utryckningar till trafikolyckor. Olyckorna har inte ökat i antal, men det har blivit allt vanligare att räddningstjänsten kallas till trafikolyckor för att ta loss fastklämda personer och förhindra att brand utbryter. Allt oftare ger också räddningstjänstens personal första hjälpen till skadade människor. Under 2004 gjordes dubbelt så många sådana insatser som 1996 när statistiken började sammanställas.

Ovanstående fakta presenteras i den nyutkomna rapporten Räddningstjänst i siffror 2004 som finns tillgänglig på Räddningsverkets webbplats, www.raddningsverket.se/statistik. Rapporten innehåller fakta om räddningstjänstens insatser under tidsperioden 1996-2004 samt statistiska analyser av antalet omkomna i bränder sedan 1945.


Läs mer på www.raddningsverket.se