Senea AB

Senea förstärker organisationen

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 16:28 CEST

Senea AB har nu påbörjat återuppbyggnaden av Försäljnings- och Projektavdelningarna i enlighet med intentionerna i den nya affärsplanen.

Affärsplanen innebär att Senea återgår till att bli totalleverantör av insamlingssystem med målsättningen att Seneas kommunikationsteknik blir en ”de facto” standard som kan erbjudas integrerad i ledande mätarleverantörers el- och värmemätare.

Som ett första steg är nu Bo Forslin, på bilden, anställd som Försäljningschef och Johan Carver på Projektavdelningen. Bägge har en mångårig erfarenhet av Seneas system då de ingick i den grupp som överfördes till Actaris för drygt ett år sedan. Där har de huvudsakligen jobbat med Seneas produkter.

Marknaden för insamlingssystemen har nu verkligen tagit fart och många elnätsbolag är i igång med processen att välja leverantör. När vi nu har för avsikt att själva leverera system igen är det viktigt att få igång systemförsäljningen så fort som möjligt.

Det känns därför naturligt att återanställa Bo Forslin som Försäljningschef. Han är en välkänd profil hos våra kunder och snabbt operativ med sin mångåriga erfarenhet av Seneas produkter. Även Johan Carver har en gedigen Senea bakgrund och en djup teknisk systemkompetens”, säger Bengt Sundling, VD på Senea AB.


För ytterligare information:
Bengt Sundling, VD Senea AB, tel 070-59 29 159