Senea AB

Senea gör ytterligare framsteg på marknaden för elmätning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 15:01 CEST

Senea har fått ytterligare bevis för att marknaden uppskattar deras system och installationer för elmätning med fjärravläsning. NVSH Energi i Bjuv har utökat sin tidigare licens för Senea CustCom från 1000 mätpunkter till att täcka samtliga slutkunder inom deras distributionsområde, ca 9 500 stycken, och kompletterar samtidigt befintlig infrastruktur i motsvarande grad.

”Vägledande för beslutet att utöka vår tidigare installation av Senea CustCom var dels våra egna positiva erfarenheter, men också de positiva signalerna från våra grannar SHK Energi, Bjäre Kraft, Ljungby Energi och Ängelholms Energi som valde Senea förra året och kommit väl igång med sina installationer. Tekniken ska ju inte bara fungera väl på papperet, utan dessa projekt måste också drivas med stor erfarenhet för att innehålla tidsramar och önskad funktionssäkerhet” säger Stig Stjernholm, platschef för NVSH Energi.

Upphandling av de nya elmätare som kan utnyttjas i systemet skall påbörjas snarast och installationsarbetena kommer igång direkt efter årsskiftet.
”För Senea innebär NVSH Energis beslut ytterligare en bekräftelse av att vi klarar att leverera system som uppfyller kundernas krav. Samtidigt så visar det även på värdet av vår strategi om att vara mätarleverantörsoberoende, då kunden kan utsätta en väsentlig del av sin investering för en särskild konkurrensprövning i en separat upphandling” säger Bengt Sundling, VD Senea AB.
NVSH Energi blir därmed det 16:e nätbolaget som valt att bygga fullt ut med Senea CustCom, att läggas till de som redan är överlämnade eller under leverans.


För mer information kontakta:

Bengt Sundling, VD, Senea AB
Tel: 070-59 29 159