Senea AB

Senea häver distributions- och licensavtal med Actaris

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 10:38 CET

Senea AB har sedan januari 2003, ett distributions- och licensavtal med
Actaris Technologies som omfattar integration av Seneas teknologi för
mätvärdesinsamling i Actaris elmätare. Avtalet ger också Actaris rätt
att återförsälja Seneas CustCom system till nätbolag i Sverige och
internationellt. Avtalet har hittills resulterat i försäljning av drygt
50 000 mätare för automatisk elmätning. Prestanda i systemen som har
levererats under hösten har varit mycket hög, vilket Actaris bekräftat.

Actaris har dock meddelat Senea att Actaris kraftigt underskattat
kostnaderna i sina projekt, och krävt Senea på ersättning för att
kompensera sina ökade kostnader. I det ingångna avtalet mellan Actaris
och Senea finns inget stöd för en sådan åtgärd. Actaris har som
påtryckning stoppat betalningar av förfallna leverantörsskulder till
Senea.

På grund av den beroendeställning Senea befinner sig i gentemot Actaris
kan Senea inte fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Detta har
offentliggjorts den 4 december. Då förhandlingarna hittills inte lett
till något positivt resultat har Senea AB idag hävt det distributions-
och licensavtal som gäller mellan Senea AB och Actaris Technologies AB
samt Actaris UK Ltd.

Actaris Technologies AB har utan någon rätt vägrat att betala förfallna
skulder till Senea. Detta utgör ett sådant väsentligt avtalsbrott att
Senea är berättigat att häva avtalet.

Senea kommer att rikta skadeståndkrav mot Actaris, för bland annat
uteblivna licensintäkter, som överstiger 100 Mkr.

Åkersberga den 15 december 2003
Styrelsen

För mer information kontakta:

Anders Bülow, styrelseordförande Senea AB
Tel: 070- 661 09 88
E-mail: anders@mellby-gaard.se

Se även: www.senea.com

Senea AB är marknadsledande i Norden inom området system för
masskommunikation av energimätdata och har hittills kontrakterat cirka
290 000 kommunikationsterminaler. Bolagets kunder är nätbolag,
energiföretag och fastighetsbolag som vill utveckla sin verksamhet med
modern informationsteknik. Senea omsatte 56 miljoner kronor år 2002.
Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan juni 1994.
Huvudkontoret är beläget i Åkersberga.