Senea AB

Senea i tvist med Actaris

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 09:19 CET

Senea AB träffade, i januari 2003, ett distributions- och licensavtal
med Actaris Technologies som bland annat omfattar integration av Seneas
teknologi för mätvärdesinsamling i Actaris elmätare samt rätt att
återförsälja Seneas CustCom system till nätbolag i Sverige och
internationellt.

Senea har hittills levererat teknologi till drygt 50 000 mätare för
automatisk elmätning till Actaris projekt i Sverige. Prestanda i
systemen som har levererats under hösten har varit mycket hög, vilket
Actaris bekräftat. Actaris har dock meddelat Senea att Actaris kraftigt
underskattat kostnaderna i sina projekt.

Actaris kräver nu Senea på ersättning på ett väsentligt belopp för att
kompensera sina ökade kostnader. I det ingångna avtalet mellan Actaris
och Senea finns inget stöd för en sådan åtgärd. Actaris har dessutom som
påtryckning stoppat betalningar av förfallna leverantörsskulder till
Senea avseende produktleveranser till pågående projekt.

På grund av den beroendeställning Senea befinner sig i gentemot Actaris
kan Senea inte fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Om förhållandena
med Actaris inte kan redas ut inom en omedelbar framtid måste Senea
överväga att ställa in sina betalningar eller inleda en
företagsrekonstruktion.

Åkersberga den 4 december 2003
Styrelsen

För mer information kontakta:
Anders Bülow, styrelseordförande Senea AB
Tel: 070- 661 09 88

Se även: www.senea.com